Η PROJECT LAB έχει υλοποιήσει και μία σειρά από σεμινάρια συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων (Vocational Education & Training) και δια βίου μάθησης (Lifelong Learning) σε διάφορες θεματικές ενότητες. Οι εισηγητές μας είναι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Εργασίας (ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45) και από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), και διαθέτουν πολυετή ειδική εμπειρία σε εισηγήσεις σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.

Ορισμένα θεματικά πεδία εισηγήσεων σε σεμινάρια ενηλίκων περιλαμβάνουν:

 

 • Συγγραφή πρότασης, κατάρτιση φακέλου και διαχείριση έργου Προγραμμάτων ΕΕ
 • Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ
 • Ανάπτυξη Περιεχομένου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
 • Ανάπτυξη Περιεχομένου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Τηλε-κατάρτισης
 • Μεθοδολογία και Τεχνικές Προώθησης Προϊόντων
 • Οργάνωση Επιχειρήσεων και Διαχείριση
 • Οικονομική Ανάλυση και Στατιστική
 • Διαχείριση έργων & Χρήση του λογισμικού MS Project
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Σχεδιασμός και Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών
 • Επιχειρηματικότητα & Marketing υπηρεσιών
 • Οφέλη επιχειρήσεων από τη σύγχρονη χρήση του διαδικτύου
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Τεχνικές Πωλήσεων
 • Διαχείριση Καινοτομίας & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Εξωστρέφεια επιχειρήσεων & Εξαγωγές
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-commerce, e-content, e-learning, e-publishing)
 • Διαχείριση πελατών και CRM
 • Διαχείριση χρόνου και επιχειρηματικότητα
 • Τεχνικές επιτυχημένων πωλήσεων λιανικής