Η Project Lab αναπτύσσει συστήματα τηλε-κατάρτισης για επιχειρήσεις και φορείς από το 2004 που ιδρύθηκε. Έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με πολλές επιχειρήσεις και φορείς όλων των κλάδων, καθώς έχει υλοποιήσει έργα τηλε-κατάρτισης για κάποια από τα μεγαλύτερα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και εταιρείες υπηρεσιών διαδικτυακής μάθησης στη χώρα.  Η μεθοδολογία που εφαρμόζει στην υλοποίηση συστημάτων e-learning είναι πλήρως συμβατή με τις προδιαγραφές του ΕΣΔΕΚ, και των SCROM / AICC προτύπων. Οι πελάτες μας ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα τηλε-κατάρτισης που υλοποιούν στα πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΠΑΝΑΔ / ΕΣΠΑ.  Με βάση τα νέα προγράμματα e-learning που υλοποιούνται, σας ενημερώνουμε για τις ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που είμαστε σε θέση να διαθέσουμε άμεσα σε φορείς με ενταγμένα έργα τηλε-κατάρτισης (σύγχρονης / ασύγχρονης, blended και μη).   Δυνατότητες Βασικό Μεσαίο Πλήρες Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας σύγχρονης / ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης σε MOODLE 2.X √ √ √ Με δικό σας λογότυπο √ √ √ Θεματική παραλλαγή (template) επιλογή από τις θεματικές παραλλαγές του moodle επιλογή από πορτφόλιο μοναδικών θεματικών παραλλαγών custom θεματική παραλλαγή και για υποστήριξη σε κινητές συσκευές - Responsive Γλώσσες ελληνικά ελληνικά / αγγλικά πολυγλωσσική υποστήριξη Εργαλεία (modules)       Συνδεδεμένοι χρήστες √ √ √ Ημερολόγιο √ √ √ Forum - Χώρος συζητήσεων √ √ √ Gradebook - Βαθμολόγιο μαθητών √ √ √ Reporting - Εκθέσεις κίνησης μαθητών √ √ √ Chat - Αίθουσα συζητήσεων Χ √ √ Messaging - Μηνύματα μεταξύ χρηστών Χ √ √ E-Mail - Εσωτερικό ταχυδρομείο Χ Χ √ Τεστ αυτό-αξιολόγησης καταριζόμενων (hot potatoes) Χ √ √ Πιστοποιητικό παρακολούθησης Χ Χ √ Μπάρα παρακολούθησης πορείας μαθητή Χ Χ √ Μπάρα αφοσίωσης μαθητή (ώρες παρακολούθησης) Χ Χ √ Διαδραστική διόρθωση επί εργασιών των μαθητών Χ Χ √ Γρήγορη εύρεση μαθητών Χ Χ √ Έξτρα       Φιλοξενία * * * Εκπαίδευση δικού σας διαχειριστή √ √ √ Xρόνος παράδοσης συστήματος σε λειτουργία 10 - 12 ημέρες 14 - 16 ημέρες 30 ημέρες ΚΟΣΤΟΣ 1.600 € Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας * Η φιλοξενία μπορεί να γίνει είτε σε δικό σας server, είτε σε δικούς μας high performance moodle optimised servers.  Σημειώνεται ότι οι πλατφόρμες που αναπτύσσουμε υποστηρίζουν απεριόριστο αριθμό ψηφιακών αιθουσών, απεριόριστο αριθμός μαθημάτων, απεριόριστο αριθμός χρηστών. Οι ρόλοι χρηστών στο σύστημα περιλαμβάνουν: διαχειριστή (ες), επόπτη (ες), τηλε-εκπαιδευτή (ες), μαθητή (ες), επισκέπτη (ες).