Η PROJECT LAB έχει υλοποιήσει και μία σειρά από σεμινάρια συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων (Vocational Education & Training) και δια βίου μάθησης (Lifelong Learning) σε διάφορες θεματικές ενότητες. Οι εισηγητές μας είναι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Εργασίας (ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45) και από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), και διαθέτουν πολυετή ειδική εμπειρία σε εισηγήσεις σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Ορισμένα θεματικά πεδία εισηγήσεων σε σεμινάρια ενηλίκων περιλαμβάνουν:  Συγγραφή πρότασης, κατάρτιση φακέλου και διαχείριση έργου Προγραμμάτων ΕΕ Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ Ανάπτυξη Περιεχομένου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ανάπτυξη Περιεχομένου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Τηλε-κατάρτισης Μεθοδολογία και Τεχνικές Προώθησης Προϊόντων Οργάνωση Επιχειρήσεων και Διαχείριση Οικονομική Ανάλυση και Στατιστική Διαχείριση έργων & Χρήση του λογισμικού MS Project Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Σχεδιασμός και Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Επιχειρηματικότητα & Marketing υπηρεσιών Οφέλη επιχειρήσεων από τη σύγχρονη χρήση του διαδικτύου Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Τεχνικές Πωλήσεων Διαχείριση Καινοτομίας & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια επιχειρήσεων & Εξαγωγές Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-commerce, e-content, e-learning, e-publishing) Διαχείριση πελατών και CRM Διαχείριση χρόνου και επιχειρηματικότητα Τεχνικές επιτυχημένων πωλήσεων λιανικής