Η Project Lab αναπτύσσει επίσης ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατάλληλο για χρήση σε τηλε-εκπαίδευση (e-learning). Παραδείγματα του περιεχομένου:  Επιχειρηματικότητα και Marketing Υπηρεσιών Εισαγωγή στη Διοίκηση και Διαχείριση Καινοτομίας σε ΜΜΕ Marketing Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Τεχνικές Πωλήσεων Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτη Εξωστρέφεια - Οργάνωση Εξαγωγών Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πωλήσεις Λιανικής Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων - Σύστημα HACCP  Σημειώνεται ότι η Project Lab συνεχώς αναπτύσσει και νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με βάση τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της αγοράς, τις ειδικές ανάγκες των ομάδων καταρτιζομένων, με στόχο πάντα την ανάπτυξη και διάθεση πλήρως επικαιροποιημένου και ποιοτικού υλικού.  Το κόστος της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας είναι μεταξύ 1.000 – 3.000 ευρώ και ποικίλει ανάλογα τις ώρες τηλε-κατάρτισης που αθροίζει και το είδος του ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού (video lessons, multimedia content, κλπ), καθώς και του συμπληρωματικού υλικού που δύναται να περιλαμβάνει εφόσον ζητηθεί από το φορέα κατάρτισης (ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγησης, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, συμπληρωματικό υλικό, μελέτες περίπτωσης, οδηγοί σπουδών, κλπ.). Η PROJECT LAB έχει αναλάβει το σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων τηλε-κατάρτισης (e-learning) καθώς και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου (e-content) σε διάφορα έργα υλοποιούμενα είτε από εθνικούς φορείς, είτε από προγράμματα διακρατικής συνεργασίας.   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της ανάπτυξης συστημάτων τηλε-κατάρτισης και εκπαιδευτικού περιεχομένου περιλαμβάνουν:   Συμβουλευτική στην επιλογή της κατάλληλης τεχνικής λύσης με βάση τις ειδικές ανάγκες του ενδιαφερόμενου Επιλογή γραφιστικού και αρχική σχεδίαση συστήματος τηλε-κατάρτισης LMS Δημοσίευση στο διαδίκτυο και testing Δημιουργία ψηφιακών αιθουσών (e-class) και εγγραφή καταρτιζόμενων / εκπαιδευτών Διασύνδεση υποστηρικτικών εφαρμογών με το κυρίως σύστημα (forums, chat rooms, wikis, glossaries, calendars, notebooks, e-libraries, student profile panels, κλπ) Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου Ανάπτυξη περιεχομένου σε πολυμεσική μορφή (Captivate videos, flash lessons, AudioRead content, κλπ) Ψηφιοποίηση κατά πρότυπο SCORM / AICC / ReloadEditor Δημιουργία ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης (HotPots) και σύνδεση με τα LMS / CMS Τελικός έλεγχος συστήματος