Η Project Lab αναπτύσσει συστήματα τηλε-κατάρτισης για επιχειρήσεις και φορείς από το 2004 που ιδρύθηκε. Έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με πολλές επιχειρήσεις και φορείς όλων των κλάδων, καθώς έχει υλοποιήσει έργα τηλε-κατάρτισης για κάποια από τα μεγαλύτερα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και εταιρείες υπηρεσιών διαδικτυακής μάθησης στη χώρα.  Η μεθοδολογία που εφαρμόζει στην υλοποίηση συστημάτων e-learning είναι πλήρως συμβατή με τις προδιαγραφές του ΕΣΔΕΚ, και των SCROM / AICC προτύπων. Οι πελάτες μας ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα τηλε-κατάρτισης που υλοποιούν στα πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΠΑΝΑΔ / ΕΣΠΑ.  Με βάση τα νέα προγράμματα e-learning που υλοποιούνται, σας ενημερώνουμε για τις ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που είμαστε σε θέση να διαθέσουμε άμεσα σε φορείς με ενταγμένα έργα τηλε-κατάρτισης (σύγχρονης / ασύγχρονης, blended και μη).   Δυνατότητες Βασικό Μεσαίο Πλήρες Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας σύγχρονης / ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης σε MOODLE 2.X √ √ √ Με δικό σας λογότυπο √ √ √ Θεματική παραλλαγή (template) επιλογή από τις θεματικές παραλλαγές του moodle επιλογή από πορτφόλιο μοναδικών θεματικών παραλλαγών custom θεματική παραλλαγή και για υποστήριξη σε κινητές συσκευές - Responsive Γλώσσες ελληνικά ελληνικά / αγγλικά πολυγλωσσική υποστήριξη Εργαλεία (modules)       Συνδεδεμένοι χρήστες √ √ √ Ημερολόγιο √ √ √ Forum - Χώρος συζητήσεων √ √ √ Gradebook - Βαθμολόγιο μαθητών √ √ √ Reporting - Εκθέσεις κίνησης μαθητών √ √ √ Chat - Αίθουσα συζητήσεων Χ √ √ Messaging - Μηνύματα μεταξύ χρηστών Χ √ √ E-Mail - Εσωτερικό ταχυδρομείο Χ Χ √ Τεστ αυτό-αξιολόγησης καταριζόμενων (hot potatoes) Χ √ √ Πιστοποιητικό παρακολούθησης Χ Χ √ Μπάρα παρακολούθησης πορείας μαθητή Χ Χ √ Μπάρα αφοσίωσης μαθητή (ώρες παρακολούθησης) Χ Χ √ Διαδραστική διόρθωση επί εργασιών των μαθητών Χ Χ √ Γρήγορη εύρεση μαθητών Χ Χ √ Έξτρα       Φιλοξενία * * * Εκπαίδευση δικού σας διαχειριστή √ √ √ Xρόνος παράδοσης συστήματος σε λειτουργία 10 - 12 ημέρες 14 - 16 ημέρες 30 ημέρες ΚΟΣΤΟΣ 1.600 € Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας * Η φιλοξενία μπορεί να γίνει είτε σε δικό σας server, είτε σε δικούς μας high performance moodle optimised servers.  Σημειώνεται ότι οι πλατφόρμες που αναπτύσσουμε υποστηρίζουν απεριόριστο αριθμό ψηφιακών αιθουσών, απεριόριστο αριθμός μαθημάτων, απεριόριστο αριθμός χρηστών. Οι ρόλοι χρηστών στο σύστημα περιλαμβάνουν: διαχειριστή (ες), επόπτη (ες), τηλε-εκπαιδευτή (ες), μαθητή (ες), επισκέπτη (ες). 
Η Project Lab αναπτύσσει επίσης ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατάλληλο για χρήση σε τηλε-εκπαίδευση (e-learning). Παραδείγματα του περιεχομένου:  Επιχειρηματικότητα και Marketing Υπηρεσιών Εισαγωγή στη Διοίκηση και Διαχείριση Καινοτομίας σε ΜΜΕ Marketing Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Τεχνικές Πωλήσεων Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτη Εξωστρέφεια - Οργάνωση Εξαγωγών Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πωλήσεις Λιανικής Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων - Σύστημα HACCP  Σημειώνεται ότι η Project Lab συνεχώς αναπτύσσει και νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με βάση τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της αγοράς, τις ειδικές ανάγκες των ομάδων καταρτιζομένων, με στόχο πάντα την ανάπτυξη και διάθεση πλήρως επικαιροποιημένου και ποιοτικού υλικού.  Το κόστος της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας είναι μεταξύ 1.000 – 3.000 ευρώ και ποικίλει ανάλογα τις ώρες τηλε-κατάρτισης που αθροίζει και το είδος του ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού (video lessons, multimedia content, κλπ), καθώς και του συμπληρωματικού υλικού που δύναται να περιλαμβάνει εφόσον ζητηθεί από το φορέα κατάρτισης (ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγησης, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, συμπληρωματικό υλικό, μελέτες περίπτωσης, οδηγοί σπουδών, κλπ.). Η PROJECT LAB έχει αναλάβει το σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων τηλε-κατάρτισης (e-learning) καθώς και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου (e-content) σε διάφορα έργα υλοποιούμενα είτε από εθνικούς φορείς, είτε από προγράμματα διακρατικής συνεργασίας.   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της ανάπτυξης συστημάτων τηλε-κατάρτισης και εκπαιδευτικού περιεχομένου περιλαμβάνουν:   Συμβουλευτική στην επιλογή της κατάλληλης τεχνικής λύσης με βάση τις ειδικές ανάγκες του ενδιαφερόμενου Επιλογή γραφιστικού και αρχική σχεδίαση συστήματος τηλε-κατάρτισης LMS Δημοσίευση στο διαδίκτυο και testing Δημιουργία ψηφιακών αιθουσών (e-class) και εγγραφή καταρτιζόμενων / εκπαιδευτών Διασύνδεση υποστηρικτικών εφαρμογών με το κυρίως σύστημα (forums, chat rooms, wikis, glossaries, calendars, notebooks, e-libraries, student profile panels, κλπ) Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου Ανάπτυξη περιεχομένου σε πολυμεσική μορφή (Captivate videos, flash lessons, AudioRead content, κλπ) Ψηφιοποίηση κατά πρότυπο SCORM / AICC / ReloadEditor Δημιουργία ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης (HotPots) και σύνδεση με τα LMS / CMS Τελικός έλεγχος συστήματος