Η PROJECT LAB δραστηριοποιείται  στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διαχείρισης έργων και συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων, καθώς και μιας ευρείας γκάμας υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την αρτιότερη υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων των πελατών της. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της διαχείρισης έργων και συμβουλευτικής περιλαμβάνουν:   Συμβουλευτική στη διαδικασία αναζήτησης της κατάλληλης πρόσκλησης για τον ενδιαφερόμενο Σχηματοποίηση κεντρικής ιδέας έργου Εύρεση εταίρων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο Κατάρτιση φακέλου υποβολής πρότασης έργου προς χρηματοδότηση και ετοιμασία συμπληρωματικών εγγράφων Υποβολή στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης προς αξιολόγηση Συμβουλευτική κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης Παρακολούθησης υλοποίησης έργου Διαχείριση έργου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Ετοιμασία εκθέσεων προόδου και οικονομικών εκθέσεων εκταμίευσης Υποστήριξη ενεργειών διάχυσης πληροφόρησης και διάδοσης αποτελεσμάτων Εκθέσεις αξιολόγησης και κλείσιμο έργου