Η PROJECT LAB ιδρύθηκε το 2004 στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται  στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διαχείρισης έργων και συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων, καθώς και μιας ευρείας γκάμας υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την αρτιότερη υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων των πελατών της. Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και διαχείριση σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, (κρατικές ενισχύσεις ΕΣΠΑ, Τομεακά & Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, κλπ), καθώς και έργα σε απευθείας χρηματοδότηση από κεντρικά εκτελεστικά όργανα της ΕΕ (LLP, Leonardo da Vinci, Comenius, Gruntvig, Jean Monett, Marie Curie, MEDIA, Culture, Youth in Action, Citizenship, JRC, CIP, FP7, κλπ). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:   Διαχείριση & παρακολούθηση υλοποίησης έργων Ενημέρωση & συμβουλευτική επιχειρήσεων Κατάρτιση φακέλων υποβολής έργων προς χρηματοδότηση σε Ε.Ε. και Εθνικούς φορείς Υλοποίηση συστημάτων τηλέ-κατάρτισης (e-learning) Ανάπτυξη & ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου (e-content) Διεξαγωγή & Εισηγήσεις σε σεμινάρια ενηλίκων Υποστήριξη εκπόνησης μελετών & διπλωματικών εργασιών, ευρείας θεματολογίας Εισηγήσεις σε συνέδρια & ημερίδες Σχεδιασμός ιστοσελίδων & portals Επιμέλεια κειμένων & υπηρεσίες μετάφρασης Το επιστημονικό δυναμικό της PROJECT LAB αποτελείται από άτομα ανώτατης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με πολυετή ειδική εμπειρία σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Για την αποτελεσματική λειτουργία των τομέων δραστηριότητάς της, η PROJECT LAB συνεργάζεται και με εξωτερικούς συνεργάτες με εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων στους τομείς της πληροφορικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης.  Συμμετοχές  Η PROJECT LAB συμμετέχει ενεργά και στα ακόλουθα δίκτυα:  Συνεργασία με πιστοποιημένους εισηγητές Ενηλίκων (ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ) Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Μέλος του Μητρώου Συμβούλων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) Μέλος του διεθνούς οργανισμού συμβούλων GDSI (Galway Development Services International) Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου συμβούλων AGP Group
Η PROJECT LAB έχει υλοποιήσει και μία σειρά από σεμινάρια συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων (Vocational Education & Training) και δια βίου μάθησης (Lifelong Learning) σε διάφορες θεματικές ενότητες. Οι εισηγητές μας είναι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Εργασίας (ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45) και από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), και διαθέτουν πολυετή ειδική εμπειρία σε εισηγήσεις σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Ορισμένα θεματικά πεδία εισηγήσεων σε σεμινάρια ενηλίκων περιλαμβάνουν:  Συγγραφή πρότασης, κατάρτιση φακέλου και διαχείριση έργου Προγραμμάτων ΕΕ Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ Ανάπτυξη Περιεχομένου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ανάπτυξη Περιεχομένου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Τηλε-κατάρτισης Μεθοδολογία και Τεχνικές Προώθησης Προϊόντων Οργάνωση Επιχειρήσεων και Διαχείριση Οικονομική Ανάλυση και Στατιστική Διαχείριση έργων & Χρήση του λογισμικού MS Project Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Σχεδιασμός και Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Επιχειρηματικότητα & Marketing υπηρεσιών Οφέλη επιχειρήσεων από τη σύγχρονη χρήση του διαδικτύου Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Τεχνικές Πωλήσεων Διαχείριση Καινοτομίας & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια επιχειρήσεων & Εξαγωγές Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-commerce, e-content, e-learning, e-publishing) Διαχείριση πελατών και CRM Διαχείριση χρόνου και επιχειρηματικότητα Τεχνικές επιτυχημένων πωλήσεων λιανικής