Η PROJECT LAB έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογικών εφαρμογών, από ιστοσελίδες εταιρικής παρουσίασης και επιχειρησιακές πύλες (portals) φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μέχρι εφαρμογών διαδικτυακής ψηφοφορίας μελών επιμελητηρίων (e-voting) και βιβλιοθήκες νομοθετημάτων και επιχειρησιακών εργαλείων. Οι συνεργάτες της εταιρίας είναι άτομα με επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων για τις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών, περιλαμβάνουν:  Συμβουλευτική για την καλύτερη αποτύπωση των ειδικών αναγκών του κάθε πελάτη Ετοιμασία εικαστικών προτύπων για επιλογή Αρχικός σχεδιασμός Προγραμματισμός και τελική ανάπτυξη ιστοσελίδας / διαδικτυακής πύλης Συνεργασία με αξιόπιστες εταιρίες που προσφέρουν φιλοξενία Τεχνική υποστήριξη στην περιοδική ανανέωση περιεχομένου Εκπαίδευση στη επικαιροποίηση με τη χρήση back office